Wpis do rejestru BDO

Lena Rutkowska 2021-04-05 0 komentarzy
Wpis do rejestru BDO

Mnogość dokumentów i pozwoleń, które musi posiadać przedsiębiorca, z jednej strony nie zachęca do zakładania własnej działalności gospodarczej, jest czasochłonna i często wyzwala wiele negatywnych emocji, z drugiej natomiast pozwala na bieżące monitorowanie przez organy państwa, czy firmy świadczące usługi przewozowe działają zgodnie z obowiązującym prawem. Kwestia kontroli jest niezbędna z uwagi chociażby na ilość zarejestrowanych w Polsce firm transportowych. Brak regulacji ich działalności może prowadzić do powstania nowej szarej strefy, spadku wpływów z podatków generowanych przez wspomniane przedsiębiorstwa transportowe, a także może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Jednym z najnowszych obowiązków, któremu musi poddać się pracodawca działający w branży transportowej, w szczególności taki, który zajmuje się przewożeniem materiałów niebezpiecznych, jest wpis do rejestru BDO. Procedurę uzyskania takiego zaświadczenia przedstawiono na stronie internetowej ekologistyka24.pl. Tam też przedsiębiorca może poszukać profesjonalnej, rzetelnej pomocy, jeśli nie wie, czy jego działalność w ogóle podlega takiemu obowiązkowi (są pewne wyjątki, które, jeśli zachodzą, nie wymagają od przedsiębiorcy zapisu we wspomnianym rejestrze) i co należy zrobić po samym akcie wpisania się. 

Firma, która przedstawia się pod podanym wyżej linkiem, to realizator, który od lat świadczy pomoc swoim klientom nie tylko w gestii uzyskania wpisu do BDO, ale także w szeregu innych, istotnych spraw. 

Skomentuj wpis