Kopanie stawów

Borys Lewandowski 2021-08-22 0 komentarzy
Kopanie stawów

Budowa obiektów wodnych to praca dla wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, są to bowiem czynności, które mają wpływ na otoczenie oraz środowisko naturalne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania gruntu oraz weryfikacja, czy dana lokalizacja będzie odpowiednia.

Firma Creek Melioracje oferuje także wsparcie w procesie przygotowywania wymaganych zezwoleń, składania wniosków i gromadzenia dokumentacji. Stawy o niewielkiej powierzchni, nieprzekraczającej 30 metrów kwadratowych, mogą być zakładane bez uzyskiwania zgód z urzędów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w regionie. Klienci – zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, jak i instytucje – mogą zlecić wykonanie stawu przepływowego lub z wodą stałą. W zależności od potrzeb dostosowywane są także elementy dodatkowe – groble, osadniki, specjalne ukształtowanie linii brzegowej. Staw z wodą stałą powinien być także wyposażony w zabezpieczenia, które nie dopuszczą do powstania niekontrolowanego rozlewiska czy też dopływu.

Kopanie stawówprzeprowadzane jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu i koparek gąsienicowych. Dzięki temu zadania są wykonywane zgodnie z planem, a przeszkodą nie jest nawet podmokły grunt. Wygląd i kształt zbiornika uzależniony jest także od przeznaczenia obiektu. Stawy hodowlane budowane są z zachowaniem wytycznych dotyczących stawów komercyjnych, nieco inne wymogi muszą spełnić obiekty rekreacyjno-sportowe. Jeszcze innym typem są obiekty o charakterze retencyjnym, takie jak stawy przeciwpożarowe i suche zbiorniki tworzone na terenach zalewowych.

Skomentuj wpis