Ewidencja IP Box: na czym polega?

Patryk Sadowski 2022-05-03 0 komentarzy
Ewidencja IP Box: na czym polega?

Firma Softman stworzyła rozwiązanie pozwalające na ewidencję pracy zdalnej i stacjonarnej wykonywanej przez pracowników bezpośrednich oraz współpracujących. Dzięki temu systemowi można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania CIT, czyli wspomnianej wcześniej ulgi IP Box. System umożliwia także określenie ilości pracy, jaka jest niezbędna do wykonania poszczególnych zleceń. Ułatwia również przydzielanie zadań do określonego projektu i zakontraktowanie czasu przeznaczonego na ich wykonanie. Prace mogą być zarządzane z poziomu kadry menedżerskiej, dzięki czemu może ona znacznie łatwiej organizować pracę zatrudnionych osób. Jednocześnie ewidencja IP Box umożliwia łatwiejsze nadzorowanie pracowników, a także przebiegu wykonywanych prac. Należy pamiętać o tym, że pracodawca ma prawo do skontrolowania tego, jak wykonywana jest praca zdalna. Przydatne wówczas są narzędzia umożliwiające mierzenie czasu, przygotowywanie raportów z wykonanych zadań, a także ułatwiające kontakt z zatrudnioną osobą. Należy przy tym dbać o to, aby nie doszło do wycieku danych pracownika, gdyż może się to wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Jak działa narzędzie?

Oprogramowanie przechowuje szczegółowe informacje na temat wszystkich czynności wykonywanych w ramach prac twórczych i nietwórczych. Dzieło stanowi podstawę do zakwalifikowania pracy jako posiadającej prawa własności intelektualnej, czyli umożliwiającej otrzymanie preferencyjnej stawki podatkowej. W branży IT dziełem jest zatem zarówno dokument analizy procesu, jak i oprogramowanie, które wykonuje określone zadanie. Dotyczy to także innych dziedzin, w tym budownictwa, wzornictwa i architektury. Więcej szczegółów znajduje się na stronie przedsiębiorstwa.

Skomentuj wpis