BHP Olsztyn

Daniel Malinowski 2021-02-22 0 komentarzy
BHP Olsztyn

Usługi zaprezentowane na stronie internetowej diwos.pl obejmują przygotowanie pełnej dokumentacji, ale też inne analizy formalne. Biuro świadczy outsourcing tych działań, gdy w firmie nie są zatrudnione osoby odpowiedzialne. Dla części przedsiębiorstw jest to też sposób na optymalizację kosztów przy utrzymaniu, a nawet zwiększeniu jakości zabezpieczenia. Specjaliści monitorują skalę ryzyka występowania zagrożeń: wypadkowych, pożarowych czy biologicznych. Takie usługi nadzorcze obejmują: zarządzanie archiwami, cykliczne przeglądy układów, doradztwo związane z doposażeniem ochronnym, reprezentowanie klienta podczas kontroli służb, regularne kursy dla załogi. Dodatkowo partner może liczyć na poszerzenie przedstawionych działań osłonowych.

 

Oferta podmiotu uwzględnia także przeprowadzanie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa. Kończą się przygotowaniem raportu opisującego ocenę aktualnego stanu i dalsze zalecenia. Wszystko odbywa się w poczuciu dyskrecji oraz poufności współpracy. BHP w Olsztynie odnosi się do wytycznych zawartych w przepisach. Pracownicy tego zespołu są doświadczonymi praktykami, znającymi też metody kontrolne instytucji państwowych. Są więc w stanie przygotować partnera do pomyślnej weryfikacji ze strony takich organów administracji. Propozycja doradztwa jest też skierowana do: kadry zarządzającej, technologów, osób mających styczność z materiałami niebezpiecznymi, projektantów linii produkcyjnych i konstruktorów maszyn. Firma tworzy również indywidualne instrukcje czy regulaminy.     

Skomentuj wpis