Restrukturyzacja firmy

Anastazja Zając 2019-08-08 0 komentarzy
Restrukturyzacja firmy

Kiedy zauważalny jest spadek wydajności przekładający się na zaniżone zyski, a sytuacja taka ma stały charakter, należy podjąć czynności, które odmienią przedsiębiorstwo. Jedynie profesjonalnie przeprowadzona restrukturyzacja firmy może usprawnić jej funkcjonowanie. 

Cele procesu

Głównym celem procesu, którego wdrożenie oferują specjaliści z Mastery Of Management, jest zwiększenie osiąganych zysków. Dokonać tego można na kilku polach. Celem każdej wykonywanej czynności jest usprawnienie operacyjne i organizacyjne. Racjonalizacja polega zarówno na zoptymalizowaniu generowanych kosztów, jak i poprawie generowanych przychodów. 

To pierwsze założenie można osiągnąć przez przywrócenie zdolności płatniczych, ograniczenie zadłużenia, redukcję przerostów kadrowych, likwidację nierentownych kontraktów. Sukces na drugim polu zapewni zmiana wyceny oferty, która stanie się konkurencyjna i bardziej przystępna dla klientów. Nierzadko najważniejszym czynnikiem przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest poprawa strategii sprzedażowej. W tej kwestii najczęściej zmianie podlegają przyjęte środki marketingowe oraz sposób działalności handlowców. 

Wdrażanie zmian może mieć charakter kompleksowy lub częściowy, dotyczyć całej firmy lub jedynie jej niektórych obszarów. Czynności mogą skupiać się na jedynym błędzie, jak np. zadłużenie i opracowanie koncepcji jego spłacania, lub likwidować niewłaściwą i przestarzałą organizację we wszystkich dziedzinach. Zawsze jednak chodzi o usprawnienie działania firmy, zmniejszenie wydatków i zwiększenie zysków. 

Skomentuj wpis